وبسایت خشکبار ژیوار | پیکسل وب

وبسایت خشکبار ژیوار ,  یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خشکبار به روش مدرن در کشور توسط پیکسل وب و در دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی و بهینه سازی شد