ارسال سفارش | پیکسل وب

لطفا اطلاعات فرم را با دقت پر کرده و سپس ارسال  کنید.

برای آگاهی تیم طراحی ما از سلیقه و طرح مورد پسند شما سعی کنید اطلاعات لازم را در بخش توضیحات ارسال کنید و در صورت امکان نمونه ای از طرح مورد نظرتان را از طریق همین فرم ارسال کنید.

.

 

نام و نام خانوادگی (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس

سرويس یا محصول مورد نظر

تاريخ واريز

مبلغ واريزی (به تومان)

شناسه فيش واريزی (الزامی)

نمونه طراحی مورد پسند شما

توضيحات مورد نياز